İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Seyrani olarak, insan kaynaklarına olan değerimizi ve çalışanlarımızın şirket başarısındaki önemli rolünü kabul ediyoruz. Bu doğrultuda:

  • Çalışan Odaklılık: Çalışanlarımızın refahı ve memnuniyeti bizim için önceliklidir. Adil iş koşulları, eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerini gözeterek çalışma ortamımızı destekleyici ve motive edici hale getiriyoruz.

  • Yetenek ve Performansın Desteklenmesi: Çalışanlarımızın potansiyelini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik sürekli destek ve eğitim imkanları sağlıyoruz. Performanslarını değerlendiriyor, başarılarını ödüllendiriyor ve kariyerlerinde ilerlemelerini teşvik ediyoruz.

  • Eşitlik ve Çeşitlilik: Farklılıkları bir zenginlik olarak görüyor ve çalışma ortamımızda her türlü ayrımcılığa yer olmadığını vurguluyoruz. Etnik köken, cinsiyet, yaş, inanç, cinsel yönelim veya engellilik gibi konularda eşitlik ve adalete önem veriyoruz.

  • İletişim ve Katılım: Açık iletişim kanalları oluşturarak çalışanlarımızın fikirlerini, önerilerini ve endişelerini paylaşmalarını teşvik ediyoruz. Şeffaf bir iletişim ortamıyla herkesin katılımını ve ortak karar alma süreçlerini destekliyoruz.

  • Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamı: Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemleri almak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli bilinçlendirme ve eğitimler düzenlemek en temel önceliklerimizden biridir.

  • Toplumsal Sorumluluk: Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek topluma ve çevreye katkı sağlayacak projelere destek veriyoruz.

  • Bu politika, çalışanlarımızın adil bir ortamda gelişmelerini destekleyen ve şirketimizin temel değerlerini yansıtan bir çerçevedir.

    İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ