DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI

Tarım ve üretim faaliyetlerimizde doğal kaynakları koruma konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Toprağı verimli tutma, su kaynaklarını koruma ve biyoçeşitliliği destekleme konularında aktif çalışmalar yürütüyoruz.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI